English

 

INOVA NOVA, n.o.

 

INOVA NOVA, n.o. je nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti podpory inovácií, regionálneho rozvoja a vzdelávania prostredníctvom prípravy a implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskeho spoločenstva a iných fondov.
 
Pre našu neziskovú organizáciu pracujú skúsení manažéri, ktorí úspešne realizovali mnohé projekty z oblastí ako cezhraničná spolupráca regiónov, rozvoj a podpora malých a stredných podnikov pri internacionalizácii svojej činnosti a zavádzaní inovácií, transregionálna spolupráca a výmena skúseností a iné. Náš tím má skúsenosti s nasledovnými programami a iniciatívami:
  • Interreg III A
  • Interreg III C
  • Cezhraničná spolupráca
  • 6. rámcový program pre výskum a vývoj
  • 7. rámcový program pre výskum a vývoj technológií
  • Rámcový program na podporu konkurencieschopnosti a inovácií (CIP)
  • Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
  • Paneurópska schéma na podporu podnikateľskej spolupráce
  • národné štrukturálne fondy (operačné programy zamerané na podporu inovácií v podnikoch a rozvoj podnikania)
  • PHARE

Našim cieľom je podpora rozvoja inovačného prostredia v SR, zvyšovanie inovačného potenciálu malých a stredných podnikov, podpora efektívneho prepojenia výskumnej sféry s praxou a transfer technológií, podpora rozvoja regiónov a transfer best practice z regiónov EÚ do SR, tvorba strednodobých a dlhodobých stratégií podporujúcich inovácie a transfer know-how využitím nástroja foresight a iné rozvojové činnosti.

Viac sa o širokom spektre našich aktivít môžete dozvedieť z prehľadu ukončených či momentálne rozbehnutých projektov. 
 

 

 

Aktuality

National report projektu PROFIS

Prinášame Vám National report projektu PROFIS zameraného na podporu rizikového financovania.
viac »

Verejné obstarávanie - Výzva k predkladaniu ponúk do 06.10. 2014 !!

Verejné obstarávanie - Komunikačno-databázové riešenie pre projekt PROFIS.
viac »

Kritéria pre výber členov hodnotiacej komisie súťaže NIC

Súbor kritérii pre výber členov hodnotiacej komisie súťaže projektu PROFIS - National Innovation Competition
viac »

Start-up súťaž National Innovation Competition!!

Registrácia Vašich nápadov do súťaže je uzavretá!! Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 25. septembra 2014 v Bratislave.
viac »

3. workshop projektu KreatIN - Praktické zručnosti pre rozvoj podnikania

Srdečne Vás pozývame na 3.seminár projektu KreatIN s názvom Praktické zručnosti pre rozvoj podnikania
viac »

4. workshop projektu KreatIN

Dávame Vám do pozornosti 2-dňový workshop projektu KreatIN, ktorý sa uskutoční v Brne v dňoch 10.-11. júna 2014.
viac »

Verejné obstarávanie - Výzva k predkladaniu ponúk do 24. 04. 2014!!

Verejné obstarávanie - Výzva k predkladaniu ponúk na realizáciu podujatia projektu PROFIS - workshop pre potenciálne podnikateľky
viac »

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk - do 17. 03. 2014

Verejné obstarávanie - Výzva k predkladaniu ponúk na realizáciu podujatia projektu PROFIS.
viac »

2. workshop projektu KreatIN v Ostrave - Zručnosti pro inovativní a kreativní podnikání !!

Pozývame Vás na v poradí druhý workshop projektu KreatIN, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. a 4. marca 2014 v priestoroch podnikateľského inkubátora VŠB TU v Ostrave.
viac »

Program podujatia National Innovation Competition

Tu nájdete program vyhodnotenia súťaže National Innovation Competition
viac »

Semináre projektu B-Innovative v Košiciach už 19. marca !!

Chceli by ste rozbehnúť vlastné podnikanie? Sme tu pre Vás! Podporujeme študentov, absolventov a mladých ľudí so záujmom o rozbehnutie úspešného podnikania!
viac »

Project PROFIS - Train the trainers course for female innovators meeting - 10th and 11th of February 2014 in Bratislava !!

We would like to invite our project partners and people which are interested in developing venture capital and risk financing for the Train the trainers course for female innovators.
viac »

Harmonogram podujatí realizovaných v rámci projektu PROFIS v roku 2014 !!

Prinášame Vám predbežný harmonogram workshopov a seminárov realizovaných v rámci projektu PROFIS, zameraného na podporu rizikového financovania v podmienkach SR.


viac »

Workshop Cezhraničná podpora kreativity a inovatívnosti 21. - 22. novembra 2013!

Pozývame Vás na 2-dňový workshop Cezhraničná podpora kreativity a inovatívnosti, ktorý sa uskutoční v Žiline v priestoroch Hotela Galileo.
viac »

Tlačová správa projekt InNOBorder

Ukončenie projektu na podporu inovácii v regiónoch na SK-CZ hranici
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikateľských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »